dewi jones
 
 

arddangosfeydd ~ exhibitions

portffolio ~ portfolio

comisiynau ~ commissions

gwaith ar dro ~ work in progress

masnach ~ commerce

curriculum vitae

portreadau ~ portraits

priodasau ~ weddings